Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn TP. Bắc Ninh, đây là thông tin quy hoạch tại TP. Bắc Ninh có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…