Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Khu dân cư Goldland Cồn Khương 2,300 - 8,280
Khu dân cư Hưng Lợi 3,103 - 15,660

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Ninh Kiều, đây là thông tin quy hoạch tại Ninh Kiều có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…