Theo các chuyên gia dự đoán bất động sản 2017 sẽ có nhiều biến động hơn so với năm 2016, một số ngân hàng giảm lãi suất cho vay, khả năng chi phí vốn thấp đi, thị trường BĐS sẽ có lợi hơn rất nhiều.