Kết luận thanh tra đơn tố cáo của ông Huỳnh Uy Dũng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) đối với ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa được Thanh tra Chính phủ công bố chiều nay (23.7) tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Theo Thanh tra Chính phủ, ông Lê Thanh Cung (chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) - người bị ông Huỳnh Uy Dũng “tố cáo” - không liên quan đến việc chậm thực hiện các thủ tục để phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 KCN Sóng Thần 3, mà trách nhiệm đó thuộc về đời lãnh đạo trước. 

Như vậy, đơn tố cáo của ông Huỳnh Uy Dũng đối với ông Lê Thanh Cung là không có cơ sở. Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng, việc chậm phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cho Công ty cổ phần Đại Nam là có cơ sở. 
 

Ông Ngô Văn Khánh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra đơn tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương của ông Huỳnh Uy Dũng.
 

Chiều 23.7, tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra vụ đơn tố cáo của ông Huỳnh Uy Dũng  (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) đối với ông Lê Thanh Cung, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Tại buổi công bố kết luận thanh tra này có ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng thanh tra Chính phủ; ông Lê Sỹ Bảy, Vụ trưởng vụ 1 Thanh tra Chính phủ - tổ trưởng tổ xác minh đơn tố cáo. Về phía tỉnh Bình Dương có ông Phạm Văn Cành, phó bí thứ thường trực Tỉnh ủy, ông Trần Văn Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ do ông  Lê Sỹ Bảy trình bày có những nội dung chính như sau: Cụ thể, về phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, theo quy định thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Đối với việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 KCN Sóng Thần 3 chủ yếu điều chỉnh quy mô và mục đích sử dụng đất tách thành 2 dự án KCN và Khu đô thị. Do đó UBND tỉnh phải xin ý kiến của Thủ  tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh trước khi ra quyết định phê duyệt.

Theo kết luận này, quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, các Sở Xây dựng, Ban quản lý các KCN của tỉnh Bình Dương và các cơ quan tham mưu của UBND tỉnh chậm giải quyết các đề nghị của Công ty cổ phần Đại Nam; chưa trả lời và giải thích nguyên nhân phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bằng văn bản kịp thời theo quy định; đưa ra nội dung kết luận tại các cuộc họp giữa các sở ngành với công ty cổ phần Đại Nam chưa thống nhất, không đúng quy định với thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch KCN; tham mưu báo cáo với UBND tỉnh chưa kịp thời. Như vậy, nội dung tố cáo là có cơ sở, trách nhiệm liên quan với thiếu sót các vi phạm nêu trên thuộc lãnh đạo Sở Xây dựng, các cơ quan và các cá nhân liên quan trong quá trình giải quyết công việc chậm, sai quy định; chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với doanh nghiệp. Việc điều chỉnh quy hoạch KCN về quy mô và mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, nhưng UBND tỉnh Bình Dương đã chậm xử lý các thủ tục để xin phép Thủ tướng phê duyệt. Trách nhiệm này thuộc UBND tỉnh Bình Dương trực tiếp là ông Nguyễn Hoàng Sơn (nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) và ông Trần Văn Lợi (phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phụ trách thời kỳ đó) không liên quan trực tiếp đối với ông Lê Thanh Cung như đơn tố cáo đã nêu.

Thứ hai, đối với việc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu chức năng, Công ty cổ phần Đại Nam lập và trình quy hoạch chi tiết 1/500 khu chức năng thuộc KCN Sóng Thần 3, nhưng chưa được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt là do nội dung, diện tích quy hoạch chưa phù hợp so với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được phệ duyệt. Việc Sở Xây dựng BD tiếp nhận và xử lý hồ sơ trình duyệt quy hoạch của Công ty cổ phần Đại Nam trong thời gian dài từ năm 2009 đến năm 2013 là 4 năm, chưa có văn bản phúc đáp trả lời, hướng dẫn chủ đầu tư quy định về lập phê duyệt quy hoạch, đồng thời chưa báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo là việc làm thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định tại quy chế làm việc của UBND tỉnh. Như vậy, nội dung tố cáo là có cơ sở.  Trách nhiệm thuộc lãnh đạo và các đơn vị cá nhân thuộc Sở Xây dựng không thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh và ông Lê Thanh Cung như đơn tố cáo đã nêu.

Việc chuyển nhượng đất ở trong KCN Sóng Thần 3, các sở ngành tham mưu trình và UBND tỉnh Bình Dương đã quyết định phê duyệt một số nội dung quản lý sử dụng đất đai không đúng qui định pháp luật, đó là phê duyệt quy hoạch KCN Sóng Thần 3, trong đó có khu ở. Xác định nghĩa vụ tài chính về đất, chuyển thời hạn sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trong KCN từ thuê 50 năm chuyển sang lâu dài. Khi phát hiện sai phạm chưa xử lý kịp thời theo đúng qui định. Trách nhiệm này thuộc lãnh đạo các sở ngành Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế, trực tiếp là Chi cục thuế huyện Tân Uyên và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương thời kỳ phát sinh các sự việc nêu trên.

Nội dung kết luận thanh tra đề cập Công ty cổ phần Đại Nam thực hiện việc thỏa thuận góp vốn đầu tư thực chất là tự phân lô và chuyển nhượng đất nền không đúng quy định khi chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và chưa đầu tư hạ tầng theo đúng tiến độ dự án. Với thực trạng như nêu trên, thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương đã có nhiều ý kiến chỉ đạo; trong đó ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản số 3184 “không cho phép chuyển nhượng đất ở trong KCN dưới bất kỳ hình thức nào”. Kết luận thanh tra cho rằng, qua kết quả xác minh cho thấy việc ông Lê Thanh Cung ký ban hành văn bản chỉ đạo nêu trên là đúng thẩm quyền, đúng ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy và đúng quy định pháp luật. Như vậy, nội dung tố cáo (của ông Huỳnh Uy Dũng –PV) là chưa đủ cơ sở, trách nhiệm thuộc người tố cáo.

Thanh tra kiến nghị xử lý: Về công tác quy hoạch và sử dụng đất đai, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở, ngành rà soát việc thực hiện quy hoạch các khu công nghiệp , các khu chức năng trong KCN để đánh giá sớm đề xuất những nội dung cần điều chỉnh trên cơ sở xác định nhu cầu, quy mô khu ở trong KCN; trong đó có KCN Sóng Thần 3 để đảm bảo quy hoạch phù hợp sử dụng đất đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 78 ngày 19/06/2013 của Chính phủ để Thủ tướng xem xét quyết định. Đồng thời khắc phục ngay các vi phạm, thiếu sót trong việc phê duyệt quy hoạch chuyển thời hạn và cấp giấy chứng nhận sử dụng đất ở trong KCN Sóng Thần 3 theo đúng quy định của pháp luật.

Về xử lý trách nhiệm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương thực hiện việc xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có thiếu sót vi phạm trong việc phê duyệt quy hoạch 1/2000 và 1/500. Quyết định thời hạn sử dụng đất ở lâu dài và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong KCN Sóng Thần 3 và chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ xử lý việc phân lô bán nền trong KCN Sóng Thần 3.

UBND tỉnh Bình Dương xem xét đề xuất xử lý đối với việc tố cáo với nội dung chưa đủ cơ sở theo quy định của pháp luật về tố cáo. Thanh tra Chính phủ phối hợp với cơ quan chức năng liên quan xem xét xử lý những nội dung tố cáo chưa đủ cơ sở theo quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện kết luận báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gửi Thanh tra Chính phủ theo dõi, giám sát thực hiện.

Chiều 23.7, Báo NTNN - Dân Việt đã liên lạc với ông Huỳnh Uy Dũng - người đứng đơn tố cáo ông Lê Thanh Cung. Ông Huỳnh Uy Dũng cho biết, hiện ông chưa có nhận được kết luận thanh tra nên chưa thể có ý kiến chính thức đối với nội dung kết luận này. Ông Huỳnh Uy Dũng nói thêm năm 2009, Công ty cổ phần Đại Nam đã lập quy hoạch chi tiết trình các cơ quan chức năng phê duyệt nhưng chờ hoài không thấy tỉnh Bình Dương phê duyệt nên ông chỉ căn cứ vào các văn bản do người nào ký thì tố cáo người đó chứ ông không biết trách nhiệm đó thuộc đời lãnh đạo nào. Ông cũng cho rằng ông không làm gì sai. Những người góp vốn trong dự án Khu Công nghiệp Sóng Thần 3, nhưng dự án chờ lâu không được phê duyệt, ông đã trả lại tiền cả vốn lẫn lãi cho họ. 

 
Quang Tuấn (Dân Việt)
  • Facebook
  • Chia sẻ
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc

CafeLand.vn là Tạp chí bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.