Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa chỉ đạo đẩy mạnh công tác thực hiện thu tiền sử dụng đất của các dự án trên địa bàn tỉnh.

Bình Định yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc xác định giá đất cụ thể đối với dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc chủ đầu tư (Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát) khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai còn lại của dự án Khu dân cư Ánh Việt tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.

Đồng thời, chủ động có biện pháp xử lý trong trường hợp chủ đầu tư chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định pháp luật hiện hành; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền theo quy định.

Đối với dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành việc xác định giá đất cụ thể đối với dự án trong tháng 02/2024.

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án trong tháng 03/2024.

Đối với dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 05/3/2024.

Trong một diễn biến có liên quan, mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường Bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã tổ chức cuộc họp, làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, tỉnh Bình Định đã chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới; Khu dân cư Phúc Gia Tân, Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng; Khu đô thị Khang Mỹ Lộc; Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân.

Đối với các dự án này, UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý cho triển khai song song việc nộp ngân sách nhà nước giá trị m3 và thủ tục giao đất, cho thuê đất.

UBND tỉnh Bình Định cũng đề nghị các nhà đầu tư sớm nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất và chuẩn bị tài chính để nộp ngân sách nhà nước.

Đối với Khu đô thị mới Cẩm Văn (phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn), UBND tỉnh đã làm việc và ban hành Thông báo số 15/TB-UBND ngày 15/01/2024 ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Theo đó đã giải quyết một số nội dung liên quan đến đồ án quy hoạch chi tiết của dự án.

Đối với dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Tờ trình số 965- TTr/BCSĐ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thông qua đồ án quy hoạch chi tiết của dự án.

Đối với dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số lô đất ở thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước.

Lưu Bang
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.