Tham gia cộng đồng môi giới

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Danh sách các Đất chia lô tại Xuyên Mộc, đây là các dự án Đất chia lô ở Xuyên Mộc đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.