Xem theo ngày
Danh sách các Đất chia lô tại Phú Yên, đây là các dự án Đất chia lô ở Phú Yên đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.