Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Trung tâm thương mại tại Bến Tre, đây là các dự án Trung tâm thương mại ở Bến Tre đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.