Danh sách các Khu du lịch nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu, đây là các dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.