Xem theo ngày
Danh sách các Khu du lịch nghỉ dưỡng tại Tây Hồ, đây là các dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng ở Tây Hồ đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.