Xem theo ngày
Danh sách các Khu du lịch nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, đây là các dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng ở Phú Quốc đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.