Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Khu du lịch nghỉ dưỡng tại , đây là các dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng ở đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.