Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Khu du lịch nghỉ dưỡng La Maison De Cần Giờ 715 - 1,664
Danh sách các Khu du lịch nghỉ dưỡng tại Huyện Cần Giờ, đây là các dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng ở Huyện Cần Giờ đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.