Tên dự án Triệu đồng
Khu dân cư TNR Grand Palace Sơn La 2,784 - 4,060
Khu dân cư Shining City 0 - 10,000

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
  • Định giá đất khu vực Sơn La

Đường Giá đất
Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
Danh sách các Khu dân cư tại Sơn La, đây là các dự án Khu dân cư ở Sơn La đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.