Tên dự án Triệu đồng
Khu dân cư HP Galaxy 3,500 - 10,802

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Danh sách các Khu dân cư tại Cao Bằng, đây là các dự án Khu dân cư ở Cao Bằng đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.
Tham gia nhóm chat mua bán dự án