Danh sách các Khu dân cư tại Cần Thơ, đây là các dự án Khu dân cư ở Cần Thơ đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.