Xem theo ngày
Danh sách các Khu căn hộ cao cấp tại Quận 11, đây là các dự án Khu căn hộ cao cấp ở Quận 11 đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.