Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Khu căn hộ cao cấp tại Bắc Kạn, đây là các dự án Khu căn hộ cao cấp ở Bắc Kạn đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.