Danh sách các Đất chia lô tại Bình Thuận, đây là các dự án Đất chia lô ở Bình Thuận đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.