Tên dự án Triệu đồng
Khu dân cư Thủ Thừa Phú Thanh 512 - 1,000
Khu dân cư Everluck Residence 264 - 1,056
Danh sách các Biệt thự tại Thủ Thừa, đây là các dự án Biệt thự ở Thủ Thừa đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.