Danh sách các Biệt thự tại Ninh Thuận, đây là các dự án Biệt thự ở Ninh Thuận đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.