Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Biệt thự tại Bắc Kạn, đây là các dự án Biệt thự ở Bắc Kạn đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.