Ông Jack Ma

Mã Vân (Tiếng anh: Jack Ma) ông sinh ngày 10/9/1964 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Ông là tỷ phú, doanh nhân người Trung Quốc, Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, từng là người giàu nhất Châu Á kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Alibaba. 

Jack Ma còn là người sáng lập Taobao và Alipay, chủ tịch Hội đồng Bảo tồn Thiên nhiên Trung Quốc, thành viên hội đồng quản trị toàn cầu và giám đốc Hoa Nghị huynh đệ. 

 

Ông Jack Ma - đồng sáng lập Alibaba