Đường dây nóng: 0942.825.711
Tư vấn hỏi đáp
Gửi bài cộng tác

Thứ sáu, 28/10/2016 | 11:35 GMT +7

kiến thức bất động sản / mẫu văn bản

STT Tên mẫu văn bản Tập tin tải về
1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng download Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
2 Bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư download Bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
3 Thủ tục tách thửa, hợp thửa download Thủ tục tách thửa, hợp thửa
4 Tờ khai tiền sử dụng đất download Tờ khai tiền sử dụng đất
5 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất download Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
6 Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất download Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
7 Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất download Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất
8 Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất download Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất
9 Văn bản từ chối nhận di sản download Văn bản từ chối nhận di sản
10 Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng download Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng
11 Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ sản chung của vợ chồng download Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ sản chung của vợ chồng
12 Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng download Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng
13 Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc download Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc
14 Văn bản hủy bỏ di chúc download Văn bản hủy bỏ di chúc
15 Văn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền download Văn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền
16 Văn bản đề nghị nhận thừa kế download Văn bản đề nghị nhận thừa kế
17 Văn bản cam kết về tài sản download Văn bản cam kết về tài sản
18 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản download Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản
19 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê tài sản download Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê tài sản
20 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tặng cho download Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tặng cho
21 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản download Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản
22 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán download Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán
23 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền download Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền
24 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản download Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản
25 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng thuê tài sản download Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng thuê tài sản
26 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tặng cho download Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tặng cho
27 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản download Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản
28 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán download Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán
29 Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm download Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm
30 Hợp đồng ủy quyền download Hợp đồng ủy quyền
31 Hợp đồng trao đổi tài sản download Hợp đồng trao đổi tài sản
32 Hợp đồng thuế khoán download Hợp đồng thuế khoán
33 Hợp đồng thuê tài sản download Hợp đồng thuê tài sản
34 Hợp đồng thanh lý hơp đồng thuê tài sản download Hợp đồng thanh lý hơp đồng thuê tài sản
35 Hợp đồng tặng cho download Hợp đồng tặng cho
36 Hợp đồng mượn tài sản download Hợp đồng mượn tài sản
37 Hợp đồng mua bán download Hợp đồng mua bán
38 Hợp đồng góp vốn download Hợp đồng góp vốn
39 Hợp đồng đặt cọc download Hợp đồng đặt cọc
40 Hợp đồng cầm cố tài sản download Hợp đồng cầm cố tài sản

Tin mới nhất

Find us on Google+
Google