Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Danh sách các Đất chia lô tại Lào Cai, đây là các dự án Đất chia lô ở Lào Cai đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.