Đất chia lô tại Bến Tre đang cập nhật !
    Tham khảo các dự án bất động sản nổi bật khác tại đây

Tên dự án Triệu đồng
Khu dân cư Phương Nam River Park 2,300 - 5,258

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Danh sách các Đất chia lô tại Bến Tre, đây là các dự án Đất chia lô ở Bến Tre đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.