• CPI bình quân quý 1 tăng thấp nhất trong 2 thập kỷ

  CPI bình quân quý 1 tăng thấp nhất trong 2 thập kỷ 29/03/2021 2:13 PM

  CafeLand - Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân của quý 1 năm nay chỉ tăng 0,29%, thấp nhất trong vòng 20 năm qua.

 • CPI tháng 2 tăng cao nhất 8 năm

  CPI tháng 2 tăng cao nhất 8 năm 01/03/2021 8:53 AM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2021 tăng 1,52% so với tháng trước. Đây là mức tăng cao nhất của CPI tháng 2 trong 8 năm gần đây.

 • Giá xăng dầu hạ nhiệt kéo giảm CPI tháng 11

  Giá xăng dầu hạ nhiệt kéo giảm CPI tháng 11 29/11/2020 3:00 PM

  CafeLand - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2020 với mức giảm 0,01% so với tháng trước và tăng 1,48% so với cùng kỳ năm trước.

 • CPI tháng 10 tăng 0,09%

  CPI tháng 10 tăng 0,09% 29/10/2020 9:52 AM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2020  tăng 0,09% so với tháng trước, thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020.

 • CPI bình quân 8 tháng năm 2020 tăng 3,96%

  CPI bình quân 8 tháng năm 2020 tăng 3,96% 29/08/2020 10:05 AM

  CafeLand - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2020 tăng 0,07% so với tháng trước và giảm 0,12% so với tháng 12/2019, đều là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020.

 • CPI tháng 7/2020 tăng 0,4%

  CPI tháng 7/2020 tăng 0,4% 29/07/2020 2:01 PM

  CafeLand - Tổng cục Thống kê vừa công bố, CPI tháng 7/2020 tăng 0,4% so với tháng trước. Mặc dù vậy, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2020 vẫn giảm 0,19% so với tháng 12 năm trước - mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020....

 • Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 4,19%

  Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 4,19% 29/06/2020 11:34 AM

  CafeLand - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng đầu năm 2020 tăng  4,19% so với cùng kỳ năm trước.

 • CPI tháng 5 giảm 0,03%, thấp nhất trong 5 năm trở lại đây

  CPI tháng 5 giảm 0,03%, thấp nhất trong 5 năm trở lại đây 29/05/2020 9:37 AM

  CafeLand - Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng(CPI)  tháng 5/2020 giảm 0,03% so với tháng trước, đồng thời giảm 1,24% so với tháng 12 năm trước - mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020.

 • Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 thấp nhất trong 5 năm qua

  Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 thấp nhất trong 5 năm qua 27/03/2020 3:26 PM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2020 giảm 0,72% so với tháng trước, thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

 • CPI tháng 2 giảm 0,17%

  CPI tháng 2 giảm 0,17% 29/02/2020 9:22 AM

  CafeLand - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2020 giảm 0,17% so với tháng trước. Tuy nhiên CPI bình tháng 2 và bình quân 2 tháng đầu năm 2020 lần lượt tăng 5,4% và 5,91% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong 7...

 • CPI tháng 11 tăng 0,96%, cao nhất 9 năm

  CPI tháng 11 tăng 0,96%, cao nhất 9 năm 29/11/2019 11:09 AM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tháng 11/2019 tăng 0,96% so với tháng trước, mức tăng cao nhất của chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 trong 9 năm trở lại đây.

 • CPI tháng 10 tăng 0,59%

  CPI tháng 10 tăng 0,59% 29/10/2019 1:07 PM

  CafeLand - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2019 với mức tăng 0,59% so với tháng trước.

 • CPI quý 1/2019 tăng thấp nhất trong 3 năm trở lại đây

  CPI quý 1/2019 tăng thấp nhất trong 3 năm trở lại đây 29/03/2019 11:31 AM

  CafeLand – Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2019 giảm 0,21% so với tháng trước và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2018.

 • CPI tăng 0,8% trong tháng Tết nguyên đán

  CPI tăng 0,8% trong tháng Tết nguyên đán 28/02/2019 9:41 AM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2019 tăng 0,8% so với tháng trước nhưng giảm 0,16% so với cùng kỳ năm 2018.

 • CPI tăng 0,1% trong tháng đầu năm 2019

  CPI tăng 0,1% trong tháng đầu năm 2019 29/01/2019 11:32 AM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2019 tăng 0,1% so với tháng cuối cùng của năm 2018, so với cùng kỳ năm trước thì CPI tháng này đã tăng 2,56%.

 • CPI tháng 5 tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây

  CPI tháng 5 tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây 29/05/2018 10:10 AM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2018 tăng 0,55% so với tháng trước và là tháng 5 có CPI tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây.

 • CPI tháng 4/2018 tăng 0,08%

  CPI tháng 4/2018 tăng 0,08% 02/05/2018 10:33 AM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2018 tăng 0,08% so với tháng trước.

 • Chuyên gia: Có thể tính đến đổi đất khác loại giá trị cao hơn cho dân Long Thành

  Chuyên gia: Có thể tính đến đổi đất khác loại giá trị cao hơn cho dân Long Thành 29/03/2018 10:35 AM

  CafeLand - Muốn đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành cần phải giải quyết được hai vấn đề mấu chốt là vốn và tiến độ giải phóng mặt bằng

 • CPI tháng Tết tăng 0,73%

  CPI tháng Tết tăng 0,73% 28/02/2018 2:53 PM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2018 tăng 0,73% so với tháng trước và tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước.

 • CPI tháng 11/2017 tăng 0,13%

  CPI tháng 11/2017 tăng 0,13% 30/11/2017 10:28 AM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,13% so với tháng trước và tăng 2,62% so với cùng kỳ năm 2016. Bình quân 11 tháng năm tăng 3,61% so với bình quân cùng kỳ năm 2016....

 • CPI tháng 9 tăng 0,59%

  CPI tháng 9 tăng 0,59% 29/09/2017 11:36 AM

  CafeLand - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2017 tăng 0,59% so với tháng trước. tăng 1,83% so với tháng 12/2017 và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2016.

 • Điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế đẩy CPI tháng 8 tăng mạnh

  Điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế đẩy CPI tháng 8 tăng mạnh 29/08/2017 10:07 AM

  CafeLand - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2017 tăng 0,92% so với tháng trước và tăng 3,35% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2017, CPI tăng 3,84% so với bình quân cùng kỳ năm 2016....

 • CPI tháng 7/2017 tăng 0,11%

  CPI tháng 7/2017 tăng 0,11% 29/07/2017 12:05 PM

  CafeLand - Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2017 cả nước tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 2,25% so với tháng 12/2016.

 • CPI tháng 6/2017 giảm 0,17% so với tháng trước

  CPI tháng 6/2017 giảm 0,17% so với tháng trước 29/06/2017 10:57 AM

  CafeLand - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2017 giảm 0,17% so với tháng trước, tăng 0,20% so với tháng 12/2016 và tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước.

 • Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 giảm 0,53%

  Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 giảm 0,53% 29/05/2017 10:04 AM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2017 giảm 0,53% so với tháng trước, tăng 0,37% so với tháng 12/2016 và tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước.

 • Lần đầu tiên sau 9 năm CPI tháng 4 không tăng

  Lần đầu tiên sau 9 năm CPI tháng 4 không tăng 04/05/2017 9:16 AM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2017 không thay đổi so với tháng trước. Đây là lần đầu tiên CPI đứng im trong tháng 4 kể từ năm 2008 trở lại đây. Bình quân 4 tháng đầu năm 2017, CPI tăng 4,80% so với b...

 • CPI bình quân quý 1 tăng 4,96%

  CPI bình quân quý 1 tăng 4,96% 29/03/2017 1:57 PM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2017 tăng 0,21% so với tháng trước và tăng 4,65% so với cùng kỳ năm trước.

 • Giá gas, giá xăng đẩy CPI tháng 2 tăng 0,23%

  Giá gas, giá xăng đẩy CPI tháng 2 tăng 0,23% 28/02/2017 11:03 AM

  CafeLand - Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2017 tăng 0,23% so với tháng trước. CPI bình quân 2 tháng đầu năm nay tăng 5,12% so với cùng kỳ năm 2016.

 • CPI tháng 12 tăng 0,23%

  CPI tháng 12 tăng 0,23% 28/12/2016 1:59 PM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2016 tăng 0,23% so với tháng trước. CPI tháng 12/2016 tăng 4,74% so với tháng 12/2015, bình quân mỗi tháng tăng 0,4%.

 • CPI tháng 11 tăng 0,48%

  CPI tháng 11 tăng 0,48% 28/11/2016 1:27 PM

  CafeLand - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2016 tăng 0,48% so với tháng trước. Bình quân 11 tháng năm nay, CPI tăng 2,47% so với cùng kỳ năm 2015.

 • Viện phí và giá xăng đẩy CPI tháng 10 tăng

  Viện phí và giá xăng đẩy CPI tháng 10 tăng 28/10/2016 1:23 PM

  CafeLand - Theo Tổng cục Thống kê, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2016 tăng 0,83% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2016 tăng 4 % so với tháng 12/2015 và tăng 4,09% so với cùng kỳ năm trước. ...

 • CPI tháng 9 tăng 0,54%

  CPI tháng 9 tăng 0,54% 24/09/2016 11:24 AM

  CafeLand - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,54% so với tháng trước và tăng 3,34% so với cùng kỳ năm trước.

 • CPI tháng 8 tăng 0,1%, lạm phát cơ bản ở mức 1,81%

  CPI tháng 8 tăng 0,1%, lạm phát cơ bản ở mức 1,81% 24/08/2016 11:14 AM

  CafeLand - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2016 với mức tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,58% so với tháng 12 năm trước.

 • CPI tháng 7 tăng 0,13%

  CPI tháng 7 tăng 0,13% 24/07/2016 9:44 PM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2016 tăng 0,13% so với tháng trước, tăng 2,39% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, CPI bình quân 7 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm trước tăng 1,82%....

 • CPI bình quân 6 tháng tăng 1,72%

  CPI bình quân 6 tháng tăng 1,72% 24/06/2016 2:14 PM

  CafeLand - Theo Tổng Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2016 chỉ tăng 1,72%.

Các bài viết về Chỉ số giá tiêu dùng - CPI