Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Ba Đình, đây là thông tin quy hoạch tại Ba Đình có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…