Tên dự án Triệu đồng
Khu du lịch nghỉ dưỡng Vedana Resort 800 - 8,001

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
  • Định giá đất khu vực Ninh Bình

Đường Giá đất
Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
Danh sách các dự án bất động sản tại Ninh Bình đang và đã triển khai, được cập nhật đầy đủ thông tin, giá dự án, chủ đầu tư, tiến độ xây dựng, thông tin được cập nhật liên tục.