Chia sẻ thông tin dự án tại đây
  • Định giá đất khu vực Long An

Đường Giá đất
Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
Danh sách các Khu công nghiệp tại Long An, đây là các dự án Khu công nghiệp ở Long An đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.