Danh sách các Khu công nghiệp tại Hàm Thuận Nam, đây là các dự án Khu công nghiệp ở Hàm Thuận Nam đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.