Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Danh sách các Khu công nghiệp tại Hải Dương, đây là các dự án Khu công nghiệp ở Hải Dương đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.