Nền tảng công nghệ giúp môi giới bất động sản có thu nhập cao, ổn định như cái cách mà Uber, Grab đã và đang làm cho tài xế.