Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Yên Bái, đây là thông tin quy hoạch tại Yên Bái có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…