Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Bắc Kạn, đây là thông tin quy hoạch tại Bắc Kạn có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…