Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Khu du lịch nghỉ dưỡng Wyndham Lynn Times Thanh Thuỷ 745 - 9,426
Danh sách các Khu công nghiệp tại Phú Thọ, đây là các dự án Khu công nghiệp ở Phú Thọ đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.