Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Cao ốc văn phòng tại Mỹ Đức, đây là các dự án Cao ốc văn phòng ở Mỹ Đức đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.