Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Tuyên Quang, đây là thông tin quy hoạch tại Tuyên Quang có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…