Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Nghệ An, đây là thông tin quy hoạch tại Nghệ An có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…