Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Căn hộ chung cư tại Điện Biên, đây là các dự án Căn hộ chung cư ở Điện Biên đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.