Nhiều dự án nhà ở đang xảy ra tranh chấp vì phí dịch vụ, quỹ bảo trì, chậm giao nhà...