Theo dõi Kênh CafeLand TV trên

Kênh video Vật liệu xây dựng

Dùng tro núi lửa làm vật liệu xây dựng

Các nhà khoa học đang thử nghiệm dùng tro từ Etna, núi lửa hoạt động tích cực nhất châu Âu, để làm gạch, vữa và bê tông.
Vật liệu xây dựng mới đã được áp dụng tại một số công trình xây dựng tại Việt Nam nhưng chưa được phổ biến. Nhung thiết bị, công nghệ mới được áp dụng