Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Lào Cai, đây là thông tin quy hoạch tại Lào Cai có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…