Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Trung tâm thương mại tại Yên Bái, đây là các dự án Trung tâm thương mại ở Yên Bái đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.