Danh sách các Trung tâm thương mại tại Ninh Thuận, đây là các dự án Trung tâm thương mại ở Ninh Thuận đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.