Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Danh sách các Trung tâm thương mại tại Long Biên, đây là các dự án Trung tâm thương mại ở Long Biên đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.
Tham gia nhóm chat mua bán dự án