Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Danh sách các Khu du lịch nghỉ dưỡng tại Yên Bái, đây là các dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng ở Yên Bái đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.