Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Danh sách các Khu du lịch nghỉ dưỡng tại TP. Hồ Chí Minh, đây là các dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng ở TP. Hồ Chí Minh đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.