Xem theo ngày
Danh sách các Khu du lịch nghỉ dưỡng tại Quận Phú Nhuận, đây là các dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng ở Quận Phú Nhuận đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.