Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Danh sách các Khu dân cư tại Hà Giang, đây là các dự án Khu dân cư ở Hà Giang đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.